Naziv i kod projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća ŠESTO ČULO ulaganjem u IKT rješenja za

optimizaciju i unaprjeđenje poslovnih procesa te širenje spektra usluga; KK.03.2.1.19.1278

 

Opis projekta:

Poduzeće ŠESTO ČULO d.o.o. kao servis mobitela i pametnih telefona mora patiti trendove rapidnog

rasta tržišta. U tu svrhu potrebna je nabava novih računala i programskog rješenja za upravljanje

poslovanjem, te LED UV printera sa softverom za pokretanje i upravljanje LED UV printerom. Ovim

ulaganjem, poduzeće će postići ponudu na tržištu koja će povećati obim poslovanja, a istovremeno će

s uvođenjem modernizacije i proširenja usluge servisa mobilnih ojačati tržišnu poziciju. Ulaganjem u

računalne sustave i programske pakete s pripadajućim nužnim hardverom i opremom, smanjit će se

potreba za iscrpljujućim sastavljanjem i elaboriranjem ponuda u pisanom obliku, te trošenje radnih

sati na sastavljanje ponuda i izradu kalkulacija. Ulaganjima u IKT rješenja optimiziraju se poslovni

procesi tvrtke kao što su: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja,

nabava, logistika, upravljanje rizicima te se povećava ukupna produktivnost tvrtke jer posjedovanje

sofisticirane IKT opreme osigurava kvalitetno i pravovremeno ispostavljanje ugovorenih usluga,

omogućuje konkurentnost poduzeća i povećava sveukupne kapacitete poduzeća za pružanje

konkurentnih, visokokvalitetnih usluga uporabom sofisticiranih IKT rješenja.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšati rast i razvoj poduzeća ulaganjem u rješenja iz područja informacijskih i

komunikacijskih tehnologija (IKT).

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnost poduzeća ŠESTO ČULO d.o.o. na tržištu, a

temeljem implementacije IKT rješenja. Ostvarivanje specifičnog cilja projekta mjerit će se

povećanjem obujma poslovanja - i u konačnici povećanjem prihoda od prodaje i zapošljavanjem

jednog novog djelatnika.

Optimiziranim poslovnim procesima kao rezultatom projekta, dostići će se specifični cilj, a to je

povećanje konkurentnosti poduzeća ŠESTO ČULO d.o.o. Učincima projekta, povećavaju se sveukupni

kapaciteti poduzeća za pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga uporabom

sofisticiranih IKT rješenja.

Ukupna vrijednost projekta: 265.625,00 HRK

 

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU: 138.125,00 HRK

 

Razdoblje provedbe: 28.10.2019. – 28.07.2020.

 

Kontakt osoba: Katarina Lisjak, https://temposavjetovanje.hr/

Više informacija na: https://strukturnifondovi.hr/Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ŠESTO ČULO d.o.o.